UITKOMST BIJZONDERE LEDENVERGADERING IJSCLUB STOLWIJK
20 SEPTEMBER 2021

Maandagavond 20 september jl. heeft de IJsclub Stolwijk de ‘bijzondere ledenvergadering’ gehouden. 30 leden van de IJsclub hadden zich aangemeld. Vanwege dit aantal is de IJsclub uitgeweken naar de voetbalkantine van VV Stolwijk.

Na een kort welkom en introductie over het doel van deze bijzondere ledenvergadering door voorzitter Arnold Treure werd het stokje doorgegeven aan Frank Buitelaar. Frank is vanuit Zijderlaan betrokken bij de vormgeving en inrichting van het bedrijventerrein. Frank heeft de leden uitvoerig meegenomen in de plannen voor het bouwen van een ijsclubgebouw met de daarbij behorende tekeningen en illustraties. De ijsbaan kan op de huidige plek blijven bestaan en het oude clubgebouw wordt vervangen voor een nieuw pand! Zijderlaan is bereid gevonden om een casco clubgebouw te gaan realiseren in ruil voor de grond van de IJsclub maar met behoud van het recht van overpad.

Na de uitleg en onderbouwing van Frank was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze zijn door Frank en het bestuur van de IJsclub beantwoord en toegelicht.

De IJsclub zal moeten investeren om van het casco pand een mooie én authentieke ijstent te gaan maken waar alle leden zich welkom voelen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de clubkas. Voorzitter Arnold heeft hier een uitgebreide toelichting op gegeven wat de consequenties zijn en de leden hier over bijgepraat.

Na het aanschouwen van al deze informatie heeft het bestuur de leden om goedkeuring gevraagd voor de uitvoering van de plannen. De leden hebben unaniem vóór de plannen gestemd. De IJsclub krijgt een nieuw clubgebouw!

Het bestuur gaat de komende tijd hard aan de slag om alles gereed te maken zodat er met de bouw gestart kan worden. In november organiseren wij een algemene ledenvergadering en praten wij de leden bij over de voortgang van de bouw. En dan kloppen we ook zeker bij de leden aan om met elkaar de schouders eronder te zetten! Want extra handjes kunnen we de komende tijd zeker gebruiken.

De IJsclub dankt Frank Buitelaar voor zijn inbreng deze avond en ook dank aan VV Stolwijk voor het beschikbaar stellen van de kantine!